top of page

O mnie

Witam na mojej stronie internetowej!

 

Od kwietnia 2015 roku jestem asystentem w Katedrze Dróg i Mostów Politechniki Opolskiej. Jestem również uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym.

 

Studia rozpoczęłam w roku 2008 na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej, a w styczniu 2012 roku otrzymałam tytuł inżyniera. W roku 2013 zakończyłam studia magisterskie w specjalności drogowo-mostowej, a następnie rozpoczęłam pracę w Pracowni Projektowej Mostopol Sp. z o.o.  

 

Zarówno praca inżynierska, jak i magisterska związane były z mostami. W mojej dalszej karierze naukowej będę również zajmować się analizą obiektów mostowych.

bottom of page